01   Nie dotykać! Urzadzenie elektryczne  

02

  Pod napięciem
03   Wysokie napięcie - niebezpieczne dla życia   04   Kabel wysokiego napięcia niebezpieczeństwo dla życia
05   Niebezpieczeństwo dla życia;   06   Nie załączać pracują ludzie
07   Nie załączać   08   Nie załączać - na linii pracują ludzie
09   Wejście wzbronione   10   Dotykanie wzbronione
11   Wyłacz w niebezpieczeństwie   12   Tylko tu pracuj
13   Przed zdjęciem ochrony - wyłącz   14   Wyłącz przed rozpoczęciem pracy
15   Przed pracą uziemić   15   Przed wejściem wyłącz
17   Urządzenie obsługiwać może tylko osoba uprawniona   18   Przed otwarciem rozładuj - wysokie napięcie
19   Wyłącznik główny   20   Wyłącznik główny budynku
21   Wyłączono   22   Włączono
23   Miejsce pracy   24   Uziemiono
25   Tablica oświetleniowa   26   Tablica rozdzielcza
27   Tablica bezpiecznikowa   28   Rozdzielnia 15 kV
29   Bezpiecznik   30   Główny wyłącznik prądu
34   Napięcie 230 V   32   Urządzenie elektryczne
33   Podział sieci