01   Ogólny znak zakazu  

02

  Zakaz przejścia
03   Zakaz picia wody (woda niezdatna do picia)   04   Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego
05   Nie dotykać   06   Zakaz wstępu ze zwierzętami
07   Nieupoważnionym wstęp wzbroniony   08   Zakaz używania drabiny
09   Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia)   10   Nie dotykać
11   Kąpiel wzbroniona   12   Zakaz używania telefonów komórkowych
13   Zakaz spożywania posiłków   14   Zakaz smarowania urządzenia w ruchu
15   Ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami   15   Ostrzeżenie przed niskimi temperaturami
17   Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem   18   Promieniowanie jonizujące
19   Niebezpieczeństwo upadku   20   Niska temperatura
21   Ostrzeżenie przed silnym hałasem   22   Ostrzeżenie butle z gazem
23   Uwaga! Niebezpieczeństwo obcięcia palców   24   Uwaga! mocne światło
25   Ogólny znak ostrzegawczy (ostrzeżenie, ryzyko niebezp.)   26   Ostrzeżenie przed niebezp. zatrucia substancjami toksycznymi
27   Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi   28   Ostrzeżenie przed subst. radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym
29   Ostrzeżenie przed wiszącymi ciężarami   30   Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi
31   Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym   32   Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym
33   Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym   34   Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem uszkodzenia głowy